Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)

Bình chọn:
4.8 trên 100 phiếu