Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con ?


Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con ?

Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con ? 

Trả lời:

Động vật đẻ trứng là: chim cánh cụt, cá vàng

Động vật đẻ con là sư tử, hươu cao cổ