Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng ?

Bình chọn:
3.9 trên 17 phiếu

Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng ?

Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng ?

Trả lời:

Hoa hồng, hoa hướng dương thụ phấn nhờ côn trùng

Cây ngô thụ phấn nhờ gió

Các bài liên quan