Trình bày những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thuỷ ở Việt Nam

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thuỷ ở Việt Nam.

Những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thuỷ ở Việt Nam :

-    Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, Người tối cổ đã sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

-   Thời kì hình thành và phát triển : iham khảo mục 2 trone phần kiến thức cơ bản và hướns dản cách học.

-   Thời kì tan rã : cách ngày, nay khoảng 3000 - 4000 năm, các bộ lạc bắt đầu bước vào thời đại kim khí. Việc chế tạo công cụ lao động bằng kim loại đã dẫn đến năng suất lao động tăng, dẫn đến sự phân công lao động và tác động đến sự phân hoá của xã hội nguyên thuỷ và tạo tiền đề dẫn đến sự tan rã cùa xã hội nguyên thuỷ ở nước ta.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan