Tình hình nước Đức trong những năm 1918-1923 có những điểm nào nổi bật ?

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Điểm nối bật của nước Đức trong những năm 1918 - 1923.

Điểm nối bật của nước Đức trong những năm 1918 - 1923 :

Chọn dẫn chứng làm sáng tỏ hai ý sau :

-    Sự khó khăn của nước Đức sau chiến tranh.

-    Phong trào cách mạng dâng cao.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan