Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 -1929 có những điểm gì nổi bật ?

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 -1929 có những điểm nổi bật.

Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 -1929 có những điểm nổi bật:

-    Kinh tế phát triển không đều xen lẫn khủng hoảng.

-    Đời sống nhân dân đói khổ, phong trào đấu tranh lên cao, phong trào công nhân phát triển dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản năm 1922.

-    Đầu thập kỉ 20 của thế kỉ XX, Chính phủ Nhật Bản thi hành một số cải cách chính trị tích cực, nhưng cuối thập kỉ 20, Chính phủ của tướng Ta-na-ca đã thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại hiếu chiến phản động.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan