Tính giá trị của biểu thức

Bình chọn:
4.8 trên 94 phiếu