Tính chất hóa học của các nguyên tố halogen

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

- Các halogen có tính oxi hóa mạnh

- Các halogen có tính oxi hóa mạnh và thực tế cho thấy chúng dễ dàng liên kết ion với các kim loại và oxi hóa các kim loại đến hóa trị cao nhất.

- Các halogen thể hiện những mức độ oxi hóa khác nhau rõ rệt khi đi từ flo đến iot, mỗi halogen đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối halogen.

- Tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.

- So sánh tính chất hóa học của halogen.

-          Nhận biết các ion F-  , Cl- , Br-  , I-

Dùng AgNO3 làm thuốc thử:

NaF + AgNO3   →  không tác dụng

NaCl + AgNO3 → AgCl↓  + NaNO3

                          màu trắng

NaBr + AgNO3 → AgBr ↓ + NaNO3

                           màu vàng nhạt

NaI + AgNO3 → AgI↓ + NaNO3

                          màu vàng

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan