Tính chất của phép nhân.

Bình chọn:
4.3 trên 260 phiếu