Tìm xem mỗi chú thích phù hợp với số thứ tự nào trong hình

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Tìm xem mỗi chú thích phù hợp với số thứ tự nào trong hình

Tìm xem mỗi chú thích phù hợp với số thứ tự nào trong hình

Trả lời:

Chú thích:  (1) - nhụy,  (2) - nhị

Các bài liên quan