Tìm tỉ số của hai số

Bình chọn:
4.6 trên 80 phiếu