Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

Bình chọn:
4.1 trên 204 phiếu