Lý thuyết, bài 1 Tiết 85 trang 85 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 xem hình nào là hình vuông

+ Kiến thức cần nhớ

Hình vuông là hình c ó 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

+ Bài tập

1. Các hình sau hình nào là hình vuông ?

 

Giải

+ Hình EGHI là hình vuông

+ Hình ABCD và hình MNPQ không phải là hình vuông.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan