Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 73 trang 74 sgk Toán 3


Bài 1 điền số thích hợp vào ô trống bài 2 số bài 3 trong hội khỏe Phù Đổng đội tuyển của 1 tỉnh đã giành được 8 huy chương vàng

Bài 1

 

2. Số

Thừa số

2

 

2

7

7

 

10

 

 

 

4

4

 

8

 

8

9

9

10

tích

 

8

8

 

56

56

 

90

90

Giải:

Thừa số

2

2

2

7

7

7

10

10

9

 

4

4

4

8

8

8

9

9

10

tích

8

8

8

56

56

56

90

90

90

3. Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được 8 huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?

Giải:

C1

Số huy chương bạc là:

8 x 3 = 24 (huy chương)

Tổng số huy chương là:

8 + 24 = 32 (huy chương)

C2

Biểu thị  số huy chương vàng là 1 phần, số huy chương bạc là 3 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 ( phần)

Tổng số huy chương là:

8 x 4 = 32 ( huy chương)