Tiết 7 ôn tập giữa học kì II


Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Giải ô chữ.

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. a) Giải ô chữ :

 

 

p

H

Á

c

 

 

 

 

N

H

c

s

ĩ

 

 

 

p

H

Á

0

H

0

A

 

M

 

V

T

T

R

Ă

N

G

 

 

T

H

A

M

Q

u

A

N

 

c

H

ơ

I

Đ

À

N

 

 

 

T

I

Ê

N

s

ĩ

 

 

 

 

B

É

N

H

 

 

                                 

 

b) Ô chữ in màu : Phát minh

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan