Tiết 7: ôn tập cuối học kì I


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Điền dấu chấm và dấu phẩy vào bài văn sau :

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
2. Điền dấu chấm và dấu phẩy vào bài văn sau :
NGƯỜI NHÁT NHẤT
Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố. Lúc về, cậu nói với mẹ :
- Mẹ ạ ! bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.
Mẹ ngạc nhiên :
- Sao con lại nói thế ? Cậu bé trả lời:
- Vì cứ mỗi khi qua đường, bà lại nắm chặt tay con.