Tiết 5: ôn tập cuối học kì I


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.
                                                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10-12-20...
ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH
Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P.4 Quận 5 Em là Nguyễn Bích Thủy, học sinh lớp 3B
Em đã làm mất thẻ thư viện nên em làm đơn này xin Thư viện nhà trường cấp lại thẻ năm học 20... — 20... cho em để có thể tiếp tục mượn sách đọc.
                                                                        Em xin trân trọng cảm ơn.
                                                                                  Người làm đơn

                                                                               Nguyễn Bích Thủy

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan