Tiết 4: Ôn tập học kì I


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm : a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm :
a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.
- Câu hỏi : Ở câu lạc bộ chúng em làm gì ?
b) Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.
- Câu hỏi : Ai thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ ?
3. Nghe - viết : GIÓ HEO MAY

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan