Tiết 4 ôn tập cuối học kì II - Tiếng việt 4


Câu 1. Đọc truyện Có một lần.Câu 2. Tìm trong truyện trên:Câu 3. Bài đọc có trạng ngữ nào chỉ thời gian, nơi chốn?

Câu 1. Đọc truyện Có một lần

Câu 2. Tìm trong truyện trên:

-     Một câu hỏi: Răng em đau, phải không?

-      Một câu kể: Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm.

-    Một câu cảm: Ôi, răng đau quá!

-    Một câu khiến: Em về nhà đi!

Câu 3. Bài đọc có trạng ngữ nào chỉ thời gian, nơi chốn?

-    Trạng ngữ chỉ thời gian: Có một lần, trong giờ tập đọc.

-    Trạng ngữ chỉ nơi chốn: Ngồi trong lớp.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan