Tiết 4: Ôn tập cuối học kì I


1 . Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào các ô trống : Cà Mau đất xốp,mùa nắng đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt.

1 . Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
2. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào các ô trống :
Cà Mau đất xốp,mùa nắng đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt.Trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống chọi nồi. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng. Rễ dài, phải cắm sâu vào lòng đất.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay