Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bình chọn:
4.4 trên 60 phiếu