Tiết 2 ôn tập giữa học kì II


Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Đọc bài thơ EM THƯƠNG.Trả lời các câu hỏi :

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. Đọc bài thơ EM THƯƠNG

Trả lời các câu hỏi :

a)    Trong bài thơ, làn gió và sợi nắng được nhân hoá nhờ những từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người. Tìm các từ đó.

-  Các từ đó là : làn gió mồ côi, không tìm thấy bạn, vào ngồi, sợi nắng gầy, run run ngã.

b)   Em thấy làn gió và sợi nắng giống ai ?

-        Làn gió : giống một bạn nhỏ mồ côi.

-       Sợi nắng : giống như một người gầy yếu.

c)    Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào ?

 Tác giả tỏ rõ tình cảm yêu thương, thông cảm với trẻ nhỏmồ côi và những người ốm yếu, không nhà không cửa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay