Tiết 2: ôn tập cuối học kì I


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm hình ảnh so sánh trong các câu đã cho: Những cây tràm vươn thẳng như những cây nến khổng lồ. Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
2. Tìm hình ảnh so sánh trong các câu đã cho:
Những cây tràm vươn thẳng như những cây nến khổng lồ.
Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.
3. Từ biển trong câu sau có ý nghĩa gì ?
Từ biển trong "biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời".

Trả lời : Từ biển trong câu trên có nghĩa như sau : tràm mọc rất dày trên một vùng đất rộng, lá xanh đan chen vào nhau khiến cho ta tưởng như đó là một biển lá.