Luyện tập trang 21 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 112 phiếu
 • Bài 1 trang 21 sgk toán lớp 5

  Bài 1 trang 21 sgk toán lớp 5

  Bài 1. Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

 • Bài 2 trang 21 sgk toán lớp 5

  Bài 2 trang 21 sgk toán lớp 5

  Bài 2. Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người.

 • Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 5

  Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 5

  Bài 3. Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m nương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? ( Mức đào của mỗi người như nhau)

 • Bài 4 trang 21 sgk toán lớp 5

  Bài 4 trang 21 sgk toán lớp 5

  Bài 4. Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?