Bài 1, bài 2 Tiết 150 trang 158 sgk Toán 4


Bài 1: Đo độ dài rồi ghi kết quả đo vào ô trống Bài 2: Em bước đi 10 bước dọc thẳng theo sân trường từ A đến B

Bài 1: Đo độ dài rồi ghi kết quả đo vào ô trống:

Chiều dài của lớp học

Chiều rộng của lớp học

Chiều dài phòng học

 

 

 

Hướng dẫn: Dùng thước để đo và ghi kết quả vào bẳng

Bài 2: Em bước đi 10 bước dọc thẳng theo sân trường từ A đến B

- Em ước lượng xem đoạn thẳng AB dài mấy mét?

- Em hãy kiểm tra bằng cách dùng thước dây để đo độ dài đoạn thẳng AB

Hướng dẫn:

Bước 10 bước dọc theo sân trường cho thật thẳng, sau đó ước lượng xem đoạn thẳng từ A đến B dài bao nhiêu mét và kiểm tra lại bằng thước dây.