Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 102 trang 114 sgk Toán 3


Bài 1: Rút gọn các phân số bài 2, 3 tìm phân số bằng một phân số đã cho

Bài 1: Rút gọn các phân số

Giải

           

           

Bài 2: Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng      ?

 Giải

                 là phân số tối giản

Vậy có 2 phân số bằng   là 

Bài 3. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 

Giải

Ta có: 

Vậy các phân số bằng  là: 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan