Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma

Bình chọn:
4.5 trên 83 phiếu