Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong trang 131 SGK Công nghệ 11


Nhận dạng các loại động cơ:

Nội dung kiến thức

Nhận dạng các loại động cơ:

- Động cơ xăng 4 kì.

- Động  cơ điêzen 4 kì.

- Động cơ hai kì

Nhận dạng các chi tiết thuộc các cơ cấu, hệ thống mà các em đã được học trong sách giáo khoa như:

- Cơ cấu PPK.

- Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

- Hệ thống bôi trơn.

- Hệ thống làm mát.