Thực hành kĩ năng từ chối : Nói “Không !” đối với các chất gây nghiện

Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Thực hành kĩ năng từ chối : Nói “Không !” đối với các chất gây nghiện

Thực hành kĩ năng từ chối : Nói “Không !” đối với các chất gây nghiện

Trả lời:

- Mỗi chúng ta đều có quyền từ chối, quyền tự bảo vệ và được bao vệ. Đồng thời, chúng ta cũng phải tôn trọng những quyền đó của người khác.

- Mỗi người có một cách từ chối riêng, song cái đích cần đạt được là nói “Không !” đối với những chất gây nghiện.

Các bài liên quan