Thực hành: Biểu diễn vật thể trang 32 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Đọc bản vẽ hai hình chiếu và phân tích hình dạng ổ trục (hình 6.2 SGK trang 32).

Nội dung:

+ Bước 1: Đọc bản vẽ hai hình chiếu và phân tích hình dạng ổ trục (hình 6.2 SGK trang 32).

+ Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ ba.

+ Bước 3: Vẽ hình cắt.

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu trục đo.

Các bài liên quan