Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài thư thăm bạn

  Soạn bài thư thăm bạn

  Câu 1. Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ? Câu 2. Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng. Câu 3. Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Câu 4. Nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức thư.

 • Luyện từ và câu từ đơn và từ phức

  Luyện từ và câu từ đơn và từ phức

  Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì ?

 • Chính tả bài thư thăm bạn

  Chính tả bài thư thăm bạn

  Câu 1. Nghe - viết,Câu 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc

  Kể chuyện đã nghe, đã đọc

  Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân hậu.

 • Luyện tập phần luyện từ và câu

  Luyện tập phần luyện từ và câu

  Câu 1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ,Câu 2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại,Câu 3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2. M : (Đặt câu với từ đoàn kết)

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn