Tập đọc: Thư thăm bạn

Bình chọn:
4.8 trên 112 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài: Thư thăm bạn trang 25 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Soạn bài: Thư thăm bạn trang 25 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Câu 1. Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ? Câu 2. Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng. Câu 3. Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Câu 4. Nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức thư.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn