Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu