Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

Trả lời:

Thú con mới sinh ra được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự đi kiếm ăn.

Các bài liên quan