Thi kể tên và nói về công dụng của các vật cách nhiệt


Thi kể tên và nói về công dụng của các vật cách nhiệt.

Thi kể tên và nói về công dụng của các vật cách nhiệt.

Trả lời:

+ Dép nhựa: chống nóng đi trên cát, đi vào những ngày nóng bức

+ Quai nồi: chống nóng khi nhấc nồi đang nóng, đang sôi

+ ngói: lớp mái nhà chống nóng

+ Dù: chống nắng nóng

+ áo ấm: chống lạnh