Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

Bình chọn:
3.6 trên 18 phiếu

Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

Trả lời:

+ Các chất ở thể rắn: Cát, đường, nhôm, nước đá, muối, 

+ Thể lỏng: Cồn, dầu ăn, nước, xăng…

+ Thể khí: Hơi nước, ô-xi, ni-tơ, …

Các bài liên quan