Thì hiện tại hoàn thành bị động - THE PRESENT PERFECT PASSIVE

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Thì hiện tại hoàn thành bị động - THE PRESENT PERFECT PASSIVE: have / has + been + pastparticiple

B. THE PRESENT PERFECT PASSIVE

(Thì Hiện tại hoàn thành bị động).

have / has + been + pastparticiple

e.g.: The doors have been just repainted.

(Các cửa vừa được Sơn lại.)

The school library has been given a lot of books in foreign languages.

(Thư viện trường được tặng nhiều sách ngoại ngữ)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan