Thép được sử dụng để làm gì ?

Bình chọn:
3.1 trên 18 phiếu

Thép được sử dụng để làm gì ?

Thép được sử dụng để làm gì ?

a) Làm đồ điện, dây điện.

b) Dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hoả, máy móc,...

Trả lời:

Chọn b: Dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hoả, máy móc,...

Các bài liên quan