Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì ?

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì ?

Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì ?

Trả lời:

+ Hình 1: con người sử dụng đất để làm ruộng,

+ Hình 2: ngày nay phần đồng ruộng hai bên bờ sông được sử dụng làm đất ở, nhà cửa mọc lên san sát.

Các bài liên quan