• Bài 1, 2 trang 8 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2 trang 8 sgk sinh học 7

    Bài 1. Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em ? Chúng có đa dạng, phong phú không ? Bài 2. Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dạng. phong phú ?