Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài thắng biển

  Soạn bài thắng biển

  Câu 1. Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự nào?Câu 2. Tìm các từ ngữ, hình ảnh nói lên sự de dọa của cơn bão biển.Câu 3. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?Câu 4. Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển?

 • Chính tả thắng biển

  Chính tả thắng biển

  Câu 1. Nghe - Viết: Thắng biển.Câu 2. Điền vào chỗ trống. a)l hay n?Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.

 • Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì?

  Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì?

  Câu 1.Tìm câu kể Ai là gì?và nêu tác dụng của mỗi câu.Câu 2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? vừa tìm được.Câu 3. Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm.

 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk tiếng việt 4 tập 2

  Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk tiếng việt 4 tập 2

  Đề bài: Kể lại một câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã nghe hay đã đọc.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn