Tập đọc: Thắng biển

Bình chọn:
4.7 trên 77 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài: Thắng biển trang 76 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

    Soạn bài: Thắng biển trang 76 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

    Câu 1. Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự nào?Câu 2. Tìm các từ ngữ, hình ảnh nói lên sự de dọa của cơn bão biển.Câu 3. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?Câu 4. Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn