Bài 3: Tế bào

Bình chọn:
4.6 trên 41 phiếu
  • Câu 1, câu 2 trang 13 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2 trang 13 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1: Hãy sắp xếp các báo quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp. Câu 2: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.