Tập làm văn nói về nội quy của trường em


Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn một vài điều ghi vào “Vở bài tập Tiếng Việt”

Đề bài: Chép lại 2, 3 điều nội quy của trường em.

1-1: Gợi ý:

Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn một vài điều ghi vào “Vở bài tập Tiếng Việt”

Theo yêu cầu đề ra.

1-2. Thực hành:

Em có thể ghi một vài điều cụ thế như sau:

IV.   NỘI QUY

Điều 1: Vào cổng phải xuống xe.

Điều 2: Học sinh đến lớp phải đồng phục theo quy định.

Điều 3. Không được đá bóng trong sân trường.

...

 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan