Tập làm văn: A lô, đô rê mon, thần thông đây


Câu 1. Đọc bài báo, Câu 2. Ghi ra các ý chính trong câu trả lời của Đô-rê-mon.

Câu 1. Đọc bài báo:

A LÔ, ĐÔ-RÊ-MON, THẦN THÔNG ĐÂY !

Câu 2. Ghi ra các ý chính trong câu trả lời của Đô-rê-mon.

-  Các ý cần ghi :

-"Sách đỏ” là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

-Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là : sói đỏ, cáo, gấu, chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác ...

-Các loài thực vật quý hiếm là trầm hương, trắc, kơ-nia, sâm ngọc linh, tam thất...

-Trên thế giới chim kền kền, cá heo xanh, gấu trúc còn rất ít.

-Để bảo vệ các loài vật quý hiếm, ta không được săn bắn hoặc phá hoại môi trường sống của chúng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay