Tập đọc: Vẽ trứng

Bình chọn:
4.8 trên 38 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài vẽ trứng trang 120 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Soạn bài vẽ trứng trang 120 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Câu 1. Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán ? Câu 2. Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ trứng để làm gì ? Câu 3. Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi thành đạt như thế nào ? Câu 4. Theo em, những nguyên nhân nào khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành họa sĩ nổi tiếng ? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất ? 

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn