Tập đọc: Quê hương

Bình chọn:
4.1 trên 23 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Quê hương trang 79 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

    Soạn bài Quê hương trang 79 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

    1. Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương (ba khổ đầu) Trả lời: Những hình ảnh gắn liền với quê hương là: chùm khế ngọt, đường đi học có bướm vàng bay, con diều biếc thả trên đồng, con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, cầu tre nhỏ, hình ảnh mẹ che nghiêng nón lá, đêm trăng tỏ có hoa cau rụng.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn