Tập đọc: Quả tim khỉ

Bình chọn:
4.8 trên 92 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Quả tim khỉ trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

    Soạn bài Quả tim khỉ trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

    Câu hỏi 1. Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào?Câu hỏi 2: Cá Sấu định lừa Khả như thế nào?Câu hỏi 3: Khỉ nghĩ ra mẹo gì đế thoát nạn?Câu hỏi 4: Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò, lủi mất? Câu hỏi 5: Hãy tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn