Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 13 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

    Soạn bài Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 13 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

    Câu hỏi 1: Thần Gió đã làm gì khiến ông Manh nổi giận?Câu hỏi 2: Kể việc làm của ông Mạnh chống lại thần Gió?Câu hỏi 3. Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió phải bó tay?Câu hỏi 4: Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình.Câu hỏi 5: Ông Mạnh tượng trưng cho ai? Thần Gió tượng trưng cho ai?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn