Tập đọc: Mẹ ốm

Bình chọn:
4.1 trên 38 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Kể lại nội dung bài thơ Mẹ ốm theo lời của người con

    Kể lại nội dung bài thơ Mẹ ốm theo lời của người con

    Em hãy kể lại nội dung bài thơ Mẹ ốm theo lời của người con. Mẹ nằm thiêm thiếp sau cánh màn buông lỏng. Ruộng vườn vắng bóng dáng cặm cụi cuốc cày của mẹ.

  • Soạn bài: Mẹ ốm

    Soạn bài: Mẹ ốm

    Câu 1: Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì ?,Câu 2: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào ? Câu 3: Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ ?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn