Tập đọc: Lượm

Bình chọn:
4.9 trên 81 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Lượm trang 130 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

    Soạn bài Lượm trang 130 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

    Câu 1.Bài thơ kể và tả về Lượm bằng lời của người chú.Câu 2. Hình ảnh Lượm được miêu tả từ khổ thơ thứ hai đến khổ thơ thứ năm.Câu 3. Nhà thơ hình dung chuyến đi công tác cuối cùng của Lượm rất nguy hiểm, khó khăn

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn