Tập đọc: Hai bàn tay em


Hai bàn tay em Như hoa đầu cành Hoa hồng hồng nụ Cánh tròn ngón xinh. Đêm em nằm ngủ Hai hoa ngủ cùng Hoa thì bên má Hoa ấp cạnh lòng.

Hai bàn tay em Như hoa đầu cành Hoa hồng hồng nụ Cánh tròn ngón xinh.
Đêm em nằm ngủ Hai hoa ngủ cùng Hoa thì bên má Hoa ấp cạnh lòng.
Tay em đánh răng Răng trắng hoa nhài.
Tay em chải tóc Tóc ngời ánh mai.
Giờ em ngồi học Bàn tay siêng năng Nở hoa trên giấy Từng hàng giăng giăng.
Có khi một mình Nhìn tay thủ thỉ Em yêu em quý Hai bàn tay em.
HUY CẬN

- Siêng năng : chăm chỉ làm việc.

- Giăng giăng : dàn ra theo chiều ngang.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay