Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 04:25:47

Tập đọc: đơn xin vào đội


ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Hồ CHÍ MINh Yên Bái, ngày 20 tháng 1 năm 2004 ĐƠN XIN VÀO ĐỘI Kính gửi : - Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng - Ban chỉ huy Liên đội

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Hồ CHÍ MINH
                               Yên Bái, ngày 20 tháng 1 năm 2004 ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi : - Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng
             - Ban chỉ huy Liên đội
Em tên là Lưu Tường Vân
Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1995
Học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng.
Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.
Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa :
- Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
- Tuân theo Điều lệ Đội.
- Giữ gìn danh dự Đội.
                                                                       Người làm đơn

                                                                         Vân

                                                                      LƯU TƯỜNG VÂN
- Điều lệ : những quy định về hoạt động của một tổ chức.
- Danh dự : giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay